Historia szkolnictwa na terenie Krokowej i obecnej Gminy Krokowa ma bardzo długą tradycję. Z konieczności skupimy się jednak na ostatnich dziesięcioleciach i naszą wędrówkę rozpoczniemy w maju 1945 roku, kiedy po zakończeniu II wojny światowej wznawia działalność Publiczna Szkoła Powszechna w Krokowej. Początkowo uczęszczają do niej tylko dzieci młodsze, starsze uczą się w pobliskim Goszczynie. Do 1956 roku krokowska podstawówka mieściła się w niewielkim budynku przy obecnej ulicy Kolejowej. W 1959 roku została przeniesiona do nowego, piętrowego gmachu, dziś to ulica Żarnowiecka. Jak wynika z dokumentacji szkoły, a także zapisów kronikarskich, uczęszczało do niej wówczas 250 uczniów.

W kolejnych latach liczba uczniów rosła, warunki lokalowe stawały się coraz trudniejsze. Ówcześni pedagodzy wspominają o nieraz karkołomnych wyczynach organizacyjnych kierownictwa i nauczycieli, zmierzających do tego, by zapewnić wszystkim możliwość prowadzenia lekcji zgodnie z planem. I tak lekcja geografii odbywała się czasami na korytarzu, a na drzwiach do sali, w której inny nauczyciel prowadził lekcję, wisiała mapa. Oczywiście nikt nie próbował wtedy z klasy wychodzić. Zdarzało się, że zajęcia wychowania fizycznego prowadzono na schodach…

W 1969 roku rozpoczęto więc intensywne starania związane z budową nowej siedziby. Ich efektem była wielka przeprowadzka w 1979 roku do obecnego budynku. Początkowo czynny był tylko jeden segment, ale i tak warunki nauki radykalnie się poprawiły. Wkrótce oddano także do użytku dwa pozostałe segmenty i salę gimnastyczną.W roku szkolnym 1987/88 ówczesna dyrektor szkoły, pani Teresa Wawrzyńczak, zainicjowała długi proces związany z nadaniem szkole imienia. Jej propozycja, by uczcić jubileusz X -lecie nowej szkoły pozbywając się anonimowości, zyskała aprobatę całego szkolnego środowiska.Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice prowadzili dyskusje związane z wyborem patrona. Wśród propozycji znalazła się postać kontradmirała Włodzimierza Brunona Steyera – bohaterskiego obrońcy Helu podczas II wojny światowej. Ostatecznie ta kandydatura zyskała największe poparcie i uznanie . Nawiązano współpracę z Jednostką Wojskową Marynarki Wojennej - im. kadm. Włodzimierza Steyera w Helu. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach, w czasie których zwiedzali miejsca związane z przyszłym patronem, zyskiwali także wiedzę, która utwierdzała ich w przekonaniu, że razem ze swoimi nauczycielami i rodzicami dokonali właściwego wyboru. 
Do szkoły zapraszano ludzi, którzy znali kadm. Włodzimierza Steyera, był to m.in. niezapomniany pan Paweł Mudllaff. W niezwykle barwny, gawędziarski sposób opowiadał o swoim dowódcy, dzięki czemu uczniowie poznawali kontradmirała nie tylko jako wielkiego bohatera czasów wojny, ale także jako szlachetnego, prawego człowieka.

Zaprojektowano wzór sztandaru szkoły, wykonano tablicę pamiątkową przy wejściu do budynku, urządzono i wyposażono w pamiątki Izbę Tradycji.

6 maja 1989 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Nasza szkoła zmieniła nazwę, Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Krokowej, stała się Szkołą Podstawową imienia kontradmirała Włodzimierza Steyera w Krokowej! Były przemówienia, dekorowanie Sztandaru, program artystyczny przygotowany przez uczniów i koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.  

Niezwykłym upominkiem dla Szkoły była pieśń o kontradmirale napisana przez panią Marlenę Buss.