Liga Matematyczna

Liga Matematyczna rok szkolny 2018/2019

 

Po wakacyjnej przerwie powraca konkurs "Liga matematyczna"

wszystkich uczniów klas IV-VII zapraszamy do wspólnej zabawy

Organizatorzy: C. Schulz, M. Mantych i P. Pomieczyński

Zestaw I - już na nami...

ale pamiętajcie

Każde kolejne rozwiązanie przepisane dosłownie i bezmyślnie z Internetu 

nie będzie oceniane!!! 

ZESTAW IX 

termin oddania PO ZAKOŃCZENIU STRAJKU

klasa V

Zad. 1 Mama zrobiła w dzbanku 3,75 l soku. Olek odlał sobie do butelki półtora litra,

            ale mama dolała do dzbanka jeszcze 0,6 l. Ile soku jest w dzbanku?

 

Zad. 2 W klasie VI jest pewna liczba dziewcząt i 16 chłopców.

            Gdyby do szkoły nie przyszło 6 dziewcząt, to liczba chłopców stanowiłaby

              pozostałej liczby dziewcząt. Ilu uczniów jest w tej klasie?

 

klasa VI

Zad. 1 Na mapie pewien budynek w kształcie trójkąta prostokątnego ma wymiary

           3 cm x 4 cm x 5 cm. Mapa jest sporządzona w skali 1:1000.

           Jaką powierzchnię w rzeczywistości zajmuje ten budynek?

 

Zad. 2 Olek obliczył średnią temperaturę z czterech kolejnych dni i wyszła mu 0°C.

            W pierwszych trzech dniach termometr wskazywał -3 °C, -2 °C, 0°C.

            Jaka była temperatura czwartego dnia?

 

klasa VII

Zad. 1 Jacek przechowuje swoje oszczędności w monetach dwu i pięciozłotowych.

            Wartość monet dwuzłotowych stanowi 35% jego oszczędności.

            Ile dwuzłotówek ma Jacek, jeśli ma 26 pięciozłotówek.

 

Zad. 2 Mamy pojemnik sześcienny z wodą o wymiarach 4 cm x 4 cm x 4 cm.

            Przelewamy wodę do wazonu o kształcie prostopadłościanu o podstawie

            o wymiarach 2 cm x 8 cm. Jaka musi być najmniejsza wysokość wazonu,

            aby woda się z niego nie wylała?

 WYNIKI

LP Imię i nazwisko klasa I II III IV V VI VII VIII IX X Razem
  Klasa V a  
1 Zuzanna Drechnowicz Va 9 7 10 0 18 19 0 7     70
2 Stanisław Marszall Va 9 7 7 14 0 0 0 6     43
3 Zofia Mantych Va 10 10 10 20 20 19 9 10     108
4 Maciej Wrosz Va 5 0 0 0 0 0 0 0     5
5 Jakub Kamiński Va 0 10 0 10 0 0 0 0     20
6 Michał Nagel Va 0 10 10 12 0 0 0 0     32
  Klasa V b  
1 Jakub Gładkowski Vb 6 10 9 20 19 19 10 7     100
2 Paweł Lewicki Vb 2 10 10 20 18 19 9 7     95
  Klasa V c  
1 Franciszek Jezierski Vc 9 10 10 20 20 19 10 7     105
2 Kinga Bolda Vc 9 10 10 20 19 19 0 10     97
3 Ewelina Papierak Vc 8 0 0 0 0 0 0 0     8
4 Adrian Szymański Vc 10 10 10 20 20 17 10 7     104
5 Kinga Miłosz Vc 5 7 5 10 18 10 0 4     59
6 Dagmara Szynszecka Vc 9 0 0 0 0 0 0 0     9
7 Michał Darga Vc 0 10 0 17 0 0 0 0     27
  Klasa V d  
1 Maciej Pieper Vd 9 7 4 0 0 0 0 0     20
2 Hubert Kanka Vd 9 10 9 14 20 19 6 7     94
3 Patryk Baranowski Vd 9 10 10 20 20 19 10 0     98
  Klasa VI a  
1 Sebastian Kos VIa 6 10 10 17 19 19 8 5     94
2 Adrian Kobierzyński VIa 10 10 10 18 20 19 8 7     102
3 Oliwia Glembin VIa 7 10 8 20 20 19 6 6     96
4 Kacper Koń VIa 6 10 10 20 19 19 5 7     96
5 Beniamin Liss VIa 6 10 10 19 19 19 9 5     97
6 Aleksandra Abraham VIa 10 10 10 20 20 20 8 7     105
  Klasa VI b  
1 Malwina Kujawska VIb 8 0 0 17 20 16 0 0     61
2 Jakub Pionke VIb 10 10 10 17 19 20 10 7     103
3 Julia Kujawska VIb 0 8 8 17 18 17 8 7     83
4 Maciej Majczak VIb 0 10 10 0 0 19 4 7     50
  Klasa VII a  
1   VIIa                      
  Klasa VII b  
1 Mikołaj Bolda VIIb 9 10 7 20 19 18 2 10     95
  Klasa VII c  
1 Marcin Adamek VIIc 4 10 5 0 0 0 0 0     19
2 Kacper Kopciak VIIc 1 0 0 0 0 0 0 0     1