Biblioteka szkolna zmieni swoje oblicze!

Już za kilka miesięcy biblioteka w naszej szkole zaprosi czytelników do nowo zaaranżowanego pomieszczenia. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krokowej został laureatem VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. grantowi w wysokości 21 490 zł powstanie u nas „Ocean książek – biblioteka na fali”, nowoczesne i przyjazne dla uczniów pomieszczenie biblioteczne, które będzie również pełnić rolę swoistego szkolnego centrum kultury. Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu, a już jesienią odbędą się pierwsze warsztaty w nowej przestrzeni, zaś przerwy i lekcje biblioteczne będziemy spędzać jeszcze przyjemniej. Projekt przyczyni się do promocji czytelnictwa i kształtowania nawyków kulturowych. Wyremontowane i nowo wyposażone pomieszczenie na długo posłuży społeczności szkolnej i lokalnej. Już cieszymy się na żeglowanie na falach kultury!

Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.plhttps://www.energetycznykompas.pl