Ważne telefony i adresy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku

Adres: ul. Kolejowa 7, 84 – 100 Puck

Telefon: 58 673 25 69

Dla doświadczających przemocy:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

Telefon: 801-12-00-02 

www.niebieskalinia.org

Telefon zaufania „ZATRZYMAJ PRZEMOC”

Telefon: 800-120-148

Dla uzależnionych i ich rodzin:

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie

Adres: ul. Kościuszki 2, 84 – 200 Wejherowo

Telefon: 58 736 37 84

Ośrodek Terapii Dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Racławicka 17 80-406 Gdańsk

Telefon : (58) 347-89-30

Przychodnia Terapii Uzależnień przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 3/5

Telefon : (58) 620-88-88

NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR

Adres: 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 6  

Telefon: (58) 302-04-42

Monar. NZOZ. Ośrodek rehabilitacyjno - readaptacyjny dla dzieci i młodzieży

Adres: ul. Agrarna 2, 80-298 Gdańsk

Telefon: (58) 349 49 54, (58) 349 46 90, 508 367 387

Infolinia „AA”

Telefon: 801-033-242 

www.anonimowi-alkoholicy.org.pl

Telefon zaufania NARKOTYKI-NARKOMANIA

Telefon: 801-199–990

Poradnie Zdrowia Psychicznego:

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Adres: ul. Jaskółcza 7/15, 80-767 Gdańsk

Telefon: 58-3052412

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego

Adres: ul. Traugutta 9, 81-384 Gdynia

Telefon: (58) 621 61 43, (58) 620 81 70 wew. 46

Gdańskie Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzież

Adres: ul. Oliwska 62, 80 – 542 Gdańsk

Telefon: (58) 342 33 21

Nszoz Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna "Gospody-Med" - Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży

Adres: ul. Gospody 7, 80-344 Gdańsk

Telefon: (58) 556 27 23

Ważne numery telefonów:

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Telefon: 800 12 12 12

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Telefon: 116-111 

www.116111.pl

Centrum praw kobiet - telefon zaufania

Telefon: (22) 621-35-37

Policyjny telefon zaufania

Telefon: 800-12-02-26