Dyrekcja

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego

mgr Jacek Perłak

tel. 601 357 752

Wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego

mgr Wiesława Kujawska

tel. 607 608 023

Wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego

mgr Krzysztof Kuptz

tel. 601 347 162

Wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego ds. przedszkoli

mgr Katarzyna Smektała