Procedury

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura rozwiązywania sporów między organami szkoły

Procedura rowiązywania sporów

Procedura kontaktów pracowników pedagogicznych z rodzicami uczniów