Uroczystości w Sanktuarium Piaśnickim

W pierwszą niedzielę października w Sanktuarium Piaśnickim odbyły się coroczne uroczystości ku czci osób pomordowanych w Lasach Piaśnickich w latach 1939-1940. W uroczystościach wzięła udział delegacja z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krokowej. Uczennice wchodzące w skład Pocztu Sztandarowego naszej szkoły wraz z panią wicedyrektor Wiesławą Kujawską oraz opiekunem Pocztu Sztandarowego, panem Pawłem Szewczakiem, złożyły kwiaty przy grobach piaśnickich.